ترک اعتیاد خوب در کمپ ترک اعتیاد امید رهایی راگا (کمپ ازگل)

ترک اعتیاد اصطلاحی عامیانه است که به روند درمان و بهبود اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان از جمله تریاک کوکائین حشیش و غیره برخی داروها و نیز الکل اطلاق می گردد.

در واقع ترک اعتیاد عنوانی نادرست و امید به ترک آن غیر علمی است که در بین افراد جامعه و به شکل عمومی رواج پیدا کرده است از نظر پزشکی اعتیاد یک بیماری محسوب می‌شود و هیچ بیماری قابل ترک نیست همانطور که هیچ کس نمی تواند بیماری قلبی دیابت بیماری کلیوی و غیره را ترک کند و که فقط می تواند آن را درمان کند و حتی ممکن است به دلایل مختلف دوباره به آن بیماری دچار گردد.

کمپ ترک اعتیاد (ازگل) (14)

 از نظر علمی ترک ماده اعتیاد آور از بدن و جسم و یا جایگزین کردن ماده اعتیادآور با سایر مواد دیگر به معنای درمان اعتیاد نیست .

اصطلاح ترک اعتیاد را تنها می تواند به رها کردن درست کردن و یا پاکسازی بدن از ماده اعتیادآور در اصطلاح پزشکی به سم زدایی اطلاق کرد و از نظر علمی ترک ماده اعتیادآور به معنای درمان اعتیاد نیست چرا که روند اصلاح درمان اعتیاد بعد از ترک ماده اعتیاد آور از بدن با نظارت مستمر مشاوره و روانشناس آغاز می گردد .

بنا بر طرح تعریف اداره مواد مخدر و بهداشت روانی آمریکا در سال ۲۰۱۰ میلادی که بر اساس تجربیات کسانی که خود را از چنگال اعتیاد رها کردند بنا شده است تعریف ترک اعتیاد عبارت است از بهبودی از اعتیاد یا درمان اعتیاد به شرح زیر است :

کمپ ترک اعتیاد (ازگل) (13)

بهبودی یک فرایند تغییر است که از طریق آن افراد برای به دست آوردن سلامت و رفاه و آسایش خود و به دست گرفتن اختیار زندگی تلاش کرده و سعی می‌کنند تا همه امکانات و قابلیت های بالقوه خود را مجدداً به دست آورند .

کمپ ترک اعتیاد راگا (ازگل)

بر اساس این تعریف تلاش کرده است از امکانات و تجربیات خود به همراه تخصص روانپزشکان و روانشناسان مجرب در روند درمان سریع و تدریجی بیماران گرفتار شده به دام اعتیاد استفاده کند و در طی این سالها موفق به درمان بیش از ده هزار بیمار و یافتن راه حل های جدید و به روز در جهت بهبودی سریع بیماران شود .

خدمات مرکز بهبودی اقامتی امید رهایی راگا در زمینه ترک اعتیاد به شرح ذیل می باشند:

 1.  درمان های دارویی .

 2. درمان های کوتاه مدت و سم زدایی ترک مواد.

 3. درمان های بلند مدت و بستری در کمپ ترک مواد شرق تهران.

روند پذیرش و درمان بیماران مرکز بهبودی اقامتی ازگل در قسمت مراحل پذیرش و درمان بیماران به صورت مختصر شرح داده شده است .

کمپ ترک اعتیاد (ازگل) (12)

سم زدایی سریع:

در کمپ ترک اعتیاد برای بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر مانند کراک تریاک شیره هروئین متادون ترامادول شیشه و غیره از درمان خاصی به نام سم زدایی استفاده می‌شود که تفاوت اصلی و بارز این رو درمان با دیگر درمان های رایج در این حوزه عدم استفاده از داروهایی است که ماده اصلی آن ها مخدر است و وابستگی بسیار شدیدی را ایجاد می‌کنند مانند متادون به طوری که بیمار جهت ترک این داروها نیز در آینده نه چندان دور با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد در این روش درمانی نه‌تنها از داروهای مخدر استفاده نمی شود بلکه پس از سم زدایی و پاکی کامل درمان بیشتر می‌شود و احتمال کاهش چشمگیری می‌یابد .

درمان های بلند مدت با برنامه های ذیل :

 • درمان اعتیاد بدون هیچگونه داروهای مکمل و جایگزین .

 • درمان های سم زدایی سریع و تدریجی .

 • درمان و ترک اعتیاد به مواد محرک روانگردان و غیره .

 • درمان پیشگیری از خود و توانبخشی اعتیاد .

 • ریشه یابی و زمینه یابی دلایل بروز اعتیاد برای هر بیمار به صورت انفرادی .

 • درمان سرپایی و بستری بیماران سوء مصرف مواد مخدر .

 • درمان کوتاه مدت و بلند مدت بیماران سوء مصرف مواد .

 • درمان کامل وابستگی به مواد مخدر و محرک بدون استفاده از مواد مخدر جایگزین .

 • کنترل و درمان علائم قطع مصرف مواد اعتیاد آور .

 • کنترل و درمان عدم روانی و جسمانی ثانویه به مصرف مواد .

 • ارائه خدمات روانشناسی و روانپزشکی به صورت همه روزه به بیماران اعتیاد .

 • حمایت و پیگیری بیماران بعد از دوره بستری با هدف پیشگیری از خود و توانبخشی .

 • برگزاری انواع جلسات روان درمانی انفرادی و گروهی از جمله ماتریکس و ۱۲ قدم .