ترک اعتیاد هروئین

هروئین یا دی استیل مورفین ماده مخدری از مشتقات مرفین و شدیداً اعتیاد آور است افرادی را که این مخدر را مصرف میکنند هروئینی می نامند.

ترک هروئین
ترک هروئین

خرید فروش و تملک این ماده تقریباً در همه کشورهای دنیا غیر قانونی است هرویین در ایران به اسامی عامیانه گرد و دوا هم خوانده میشود. هرویینی که برای مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد اغلب به صورت قرص مصرف شده و یا به صورت محلول تزریق می‌شود. تعدادی از افیون های صنعتی از خانواده مورفین اپیوئید ها که برای مصارف پزشکی و دارویی تولید می شوند خواصی مشابه هرویین دارند. از جمله این مواد می توان به پتیدین (که اغلب برای کاهش درد زایمان استفاده می شود) دیکونال، پال فیوم ، ترامادول، متادون (که اغلب در برنامه های درمانی به عنوان جایگزینی برای اعتیاد به هرویین تجویز می‌شود) اشاره نمود.

یکی از مشخصات مرفین هروئین است که از اسیدیته شدن مورفین به دست می آید. این مواد از ترکیب شیمیایی ساخته شده و اثرش سه برابر مورفین بوده و خواب آور است. شخص معتاد همیشه در حال چرت زدن میباشد و چشم های خوابالود دارد.

ترک هرویین

بهترین مرکز ترک اعتیاد تهران

معروف ترین مرکز ترک اعتیاد تهران

لطفا ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید >>

favicon